Загальні положення

 

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією ТОВ " УКРЕКОПРОДУКТ", далі - "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі - "Договір", і розміщує публічну оферту (пропозицію) на своєму офіційному інтернет-сайті: https: //1kanat.com.ua (далі - " Інтернет-сайт").

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору.

 

Поняття та визначення

 

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* "Товар"- металеві, текстильні та інші вироби, які супроводжуються сертифікатами і паспортами якості виробника, та/або іншою документацією;

* "Інтернет-магазин " - відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* "Продавець "- компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* "Покупець" - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* "Замовлення"- вибір окремих позицій з каталогу товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення на інтернет-сайті Продавця.

 

Предмет договору

 

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти  товар на умовах даного Договору.

Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

  • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

 

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в кількості, залежно від категорії товару.

4.3. При відсутності товару на складі, менеджер Продавця ставить Покупця до відома (по телефону).

4.4.При відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним по характеристикам або відмовитися від  товару шляхом анулювання свого замовлення.

 

Порядок оплати замовлення

Післяплата

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівковий розрахунок в гривнях.

5.2. У разі НЕ надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення в односторонньому порядку.

На розрахунковий рахунок

5.3. Покупець здійснює оплату за товар шляхом перерахування грошових коштів за реквізитами на рахунок ТОВ "УКРЕКОПРОДУКТ" в банку.

5.4. Інші способи розрахунку можуть бути узгоджені з ТОВ «УКРЕКОПРОДУКТ».

 

Умови доставки замовлення

 

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, відбувається за допомогою транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

 

Права та обов'язки сторін

 

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього договору.

 

Відповідальність сторін

 

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальність:

- якщо виробником змінено зовнішний вигляд Товару;

-якщо є незначна невідповідність колірної гами товару (може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різний колір передачі моніторів персональних комп'ютерів);

- за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення і доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, вчинені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, що виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

Інші умови

 

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови публікації його на сайті https://1kanat.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, указаної при оформленні замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України "Про захист персональних даних".

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товарів, а також для оформлення замовлень для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

 

Порядок повернення товару належної якості

 

10.1. Повернення товару можливе протягом 14 днів після отримання (для товарів належної якості).

10.2 Зворотна доставка товарів здійснюється за домовленістю. Товари, які були зроблені на замовлення клієнта, можуть бути повернуті тільки в разі виявлення заводського браку або невідповідності виробленого товару згідно розміщеної заявки. В інших випадках вироблений під замовлення товар, відповідний до замовленню клієнта, та такий, що не має заводського браку, поверненню не підлягає, і кошти за подібний товар Покупцю не повертаються. Якщо ж продукція є серійною і не вироблялася на замовлення клієнта, її повернення або обмін здійснюється відповідно до Закону "Про захист прав споживача". Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно з чинним законодавством України.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару. Витрати Інтернет-магазину, пов'язані з доставкою товару, оплачуються за рахунок Покупця.

 

Термін дії договору

 

11.1.Електронній договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України " Про електронну комерцію ".

11.2. До закінчення терміну дії цього Договору, він може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного відвантаження товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.